Tygryski z muzeum

25 KWI 2016

Tygryski z muzeum
14.04. grupa Tygrysków wybrała się do muzeum Zachodnio Kaszubskiego w Zamku. Dzieci miały okazję zobaczyc przedmioty zwi±zane z życiem codziennym ludzi dawniej. Ogl±dały eksponaty należ±ce do ciesli, stolarza, rybaka. Najwięcej emocji wywołała jednak u dzieci wystawa archeologicznamieszcz±ca się w baszcie dawnego koscioła sw, Katarzyny, gdzie eksponowano kosci kobiety, prawdopodobnie księżniczki oraz jej biżuterię, naczynia. Po powrocie do przedszkola wszyscy jednogłosnie stwierdzili, że praca ludzi dawniej była o wiele ciezsza i nie było tylu wygóg ile mamy dzisiaj.