Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „Miś Puchatek” powstało 1 września 2012r. w miejsce dotychczasowego Przedszkola Nr 1.

Podstawowym celem naszej działalności jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, tak by mogły w pełni rozwinąć swoje możliwości intelektualne, poznawcze, społeczno-moralne, emocjonalno-motywacyjne.

Bezpieczeństwo dzieci, ciepła i przyjazna atmosfera, wspaniała zabawa każdego dnia – to nasze priorytety. Poprzez wysokiej jakości opiekę dydaktyczną i wychowawczą zapewniamy naszym dzieciom radosny rozwój, przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wszystko to odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami.

Przedszkole Niepubliczne „Mis Puchatek” propaguje zdrowy styl życia poprzez wzbudzanie zamiłowania do aktywności ruchowej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki we własnej kuchni. Uczymy również dzieci odpowiedzialności wobec środowiska, w którym żyjemy.

Jednym z ważniejszych priorytetów naszego przedszkola jest zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji i kultury naszego regionu. Chcemy, by dzieci poznawały kulturę Kaszub, piękno sztuki ludowej i folkloru, jak również miały kontakt  z żywym słowem kaszubskim. Od wielu lat w Przedszkolu Nr 1 działał dziecięcy zespół taneczno-wokalny „SKÓRCE” – zamierzamy kontynuować tę piękną tradycję.

Realizację wszystkich celów zapewnia doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel przedszkola. Wszyscy  dbamy o to, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas na wspólnej zabawie i nauce w atmosferze miłości, akceptacji i życzliwości. Najważniejszy jest uśmiech dziecka i zadowolenie rodziców.