Nowy rok szkolny

1 WRZ 2013

Po wakacjach nadszedł czas powrotu do przedszkola nie tylko dzieci już uczęszczaj±cych,ale w¶ród nich będ± najmłodsi rozpoczynajacy przedszkoln± przygodę. Wszystkim dzieciom życzę, aby kolejny rok edukacji był pełen rado¶ci i emocji, a Rodzicom dobrej współpracy z przedszkolem i wielu pozytywnych wrażeń. Niech osi±gnięcia Waszych dzieci będ± owocem naszej wspólnej pracy i przynios± Państwu wiele rado¶ci. Nauczycielom i pracownikom przedszkola życzę pasji i satysfakcji oraz sukcesów w pracy.                                                                                                        

                                                                                                          Dyrektor przedszkola

                                                                                                         Katarzyna Kozłowska