Przegląd Twórczości Kaszubskiej

17 MAJ 2013

Przegląd Twórczości Kaszubskiej

17 maja 2013 r. w Bytowie odbył się XXI Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w kategorii zespoły wokalno-taneczne. W naszym przedszkolu od lat pielegnujęmy tradycję występu najstarszych dzieci, należących do zespołu "Skórce" w tym przeglądzie. W kategorii przedszkola wystąpił zespół "Skórce" oraz zespół "Krosniata" z Przedszkola Nr 2. Zgodnie z regulaminem w tej kategorii komisja nie przyznała miejsc, tylko nagrody/wyróżnienia za krzewienie kultury kaszubskiej poprzez tradycyjne tańce i śpiew oraz rozwijanie talentów artystycznych wśród najmłodszych dla następujących zespołów:

  1. Zespół  „Skórcë”z Niepubliczne Przedszkole "Miś Puchatek" w Bytowie "za entuzjazm i świeżość wykonania oraz różnorodność wykorzystywanych rekwizytów, ludowych instrumentów i narzędzi muzycznych"
  2. Zespół  „Krôsniãta” z Przedszkola Nr 2 w Bytowie "za dynamikę i rytmiczną perfekcję w wykonaniu tańca oraz staranność prezentacji scenicznej"