Drodzy rodzice

15 MAR 2013

Informujemy, że 11.03.2013r. min±ł termin składania podań o przyjęcie dziecka do Przedszkola "Mi¶ Puchatek" na rok szkolny 2013/2014.
W zwi±zku z tym dnia 19.03 (wtorek) komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji dzieci do przedszkola. Listy przyjętych dzieci zostan± wywieszone na tablicy informacyjnej w dniu 22.03.2013r. oraz opublikowane na stronie internetowej przedszkola w dziale "Nasze Przedszkole" w zakładce "Rekrutacja". Przypominamy, że rodzice przyjętych dzieci sa zobowi±zani w ci±gu 7 dni od ukazania się informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki oraz podpisania umowy. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się 
o miejsce w przedszkolu oraz skreslenie z listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.