Podsumowanie akcji zbierania nakrętek

9 MAR 2013

Podsumowanie akcji zbierania nakrętek
8 marca w Gimnazjum nr 2 odbyło się podsumowanie akcji "Pomóz Kubusiowi", do której z dużym zaangażowaniem przył±czyło się nasze przedszkole. Akcję koordynowała firma "Stakom". Zaproszona delegacja otrzymała pami±tkowe upominki i dyplom uznania dla przedszkola,  jako jednej  z placówek, w której dzieci zbierały największ± ilo¶ć nakrętek. Akcja się jeszcze nie skończyła, dlatego zmobilizowani będziemy dalej w niej uczestniczyć.