Teatrzyk

12 MAR 2013

Teatrzyk
Dzisiaj nasze przedszkole odwiedził skrzat Koszalek Opałek, ktory poszukiwał wiosny. Razem z dziećmi ¶piewał i nauczył je piosenki, aby przywołać wiosnę. W lesie znalazł list, w którym wiosna zachęcała dzieci do wiosennych porz±dków. Kiedy nadeszła, za¶piewała razem z dziećmi piosenkę pt. "Wiosna".