Pyszna sałatka

11 MAR 2013

Pyszna sałatka
Od 4 marca w grupie "Króliczki" rozmawiali¶my o różnych zawodach. Dzieci bliżej poznały zawód kucharza zwiedzaj±c przedszkoln± kuchnię i rozmawiaj±c z szefow± kuchni pani± Ew± Gliszczyńsk±. Następnie wszyscy bawili¶my się w kucharza wspólnie przygotowuj±c owocow± sałatkę. Zapraszamy do galerii zdjęć.