Komunikat

5 MAJ 2020

Komunikat
Drodzy Rodzice.
Informujemy, że nasze przedszkole będzie otwarte od poniedziałku 11 maja 2020r. Przedszkole bedzie czynne tak, jak do tej pory w godzinach 6.30-16.30. Dla tych z Państwa, którzy nie zdecyduj± sie na skorzystanie z opieki w miesiacu maju, nadal będziemy wysyłac wiadomo¶ci zwi±zane z realizacj± podstawy programowej. Poniżej zał±czamy informacje na temat organizacji pracy placówki oraz procedurę przyprowadzania do  i odbierania dziecka z placówki.