Życzenia

10 KWI 2020

Życzenia
Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych życzymy wszystkim dzieciom  
i rodzicom przede wszystkim dużo zdrowia, miło¶ci i rado¶ci. 
W tym szczególnym czasie niech Was nie opuszcza pogoda ducha 
i nadzieja na lepsze jutro.
 
 
DYREKCJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA