Komunikat

9 KWI 2020

Drodzy Rodzice. 
Decyzj± rz±du wszystkie placówki o¶wiatowe pozostaj± zamknięte do 26 kwietnia 2020r. Niestety, nasze przedszkole w zwi±zku z tym również. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 500 360 856 lub za pomocj± aplikacji messenger.