Komunikat

11 MAR 2020

Komunikat
Szanowni Państwo.
Decyzj± Ministra Edukacji Narodowej wynikaj±c± z konieczno¶ci zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że przedszkole będzie zamknięte w dniach od 16 do 25 marca. W czwartek i pi±tek, tj. 12 oraz 13 marca w przedszkolu prowadzone będ± zajęcia opiekuńcze.