Dzień Edukacji Narodowej

14 PA¬ 2017

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji ¦więta Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom placówek o¶wiatowych składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomy¶lon¶ci, życzymy aby nasza praca była nieustaj±c± pasj± i wyzwaniem. Niech trud w ni± włożony przynosi wspaniałe owoce, przysparza szacunku i zachęca do ci±głego rozwoju.