XI Olimpiada im.K.Chrobotowicza

12 CZE 2016

XI Olimpiada im.K.Chrobotowicza
8.06.2016r. grupa Tygrysków wzięła udział w XI Olimpiadzie Przedszkolaków im. Krzysztofa Chrobotowicza w Pomysku Wielkim. Na pocz±tek wci±gnięto na maszt olimpijsk± flagę i zapalono olimpijski znicz. Podczas olimpiady zawodnicy rywalizowali w różnych konkurencjach- walczyli o tytuł woja z okresu wczesnego sredniowiecza. Konkurencje sportowe były przeplatane pokazem walk rycerskich i sredniowiecznymi tańcami. Na zakończenie każdy zespół otrzymał dyplomy oraz nagrody.