Spotkanie adaptacyjne dla nowych przedszkolaków

1 LIP 2015

Spotkanie adaptacyjne dla nowych przedszkolaków
W naszym przedszkolu odbęd± się spotkania adaptacyjne dla nowo przyjętych przedszkolakówi ich rodziców. Pierwsze odbędzie się w pi±tek 28.08.2015r. o godz. 15.15, drugie w poniedziałek 31.08.2015r. o godz. 10.00.                                                                                                               Podczas spotkania dzieci i rodzice będ± mogli zapoznać się ze struktur± organizacyjn± przedszkola oraz warunkami lokalowymi. Jednak przede wszystkim będzie to czas poswięcony dzieciom i zabawie, w których uczestniczyć będ± również rodzice. Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi.