Starszaki w szkole

25 CZE 2015

Starszaki w szkole
Dzieci z grupy Kubusie Puchatki i Kangurki odwiedziły szkołę podstawow± nr 5. Mogły zobaczyć jak wygl±da szkoła w srodku, siedziały w ławkach szkolnych, rozwi±zywały zadania i pisały na tablicy. Panie nauczycielki ze szkoły chciały zaprezentować dzieciom jak wygl±da lekcja i nieco przybliżyć wizerunek szkoły. Przedszkolaki obejrzały również teatrzyk przygotowany przez uczniów ze szkoły i bardzo im się tam spodobało, co widać po ich wesołych minach. zaprasamy do galerii.