Tygryski w kosmosie

29 KWI 2015

Tygryski w kosmosie
Omawiaj± temat dotycz±cy kosmosu, dzieci z grupy ,,Tygryski" ucz± się o planetach, gwiazdach i wszystkich innych ciałach niebnieskich. Nie możemy jednak zapomnieć, że najlepiej przyswaja sie naukę przez zabawę dlatego ,,Tygryski" razem z pani± Emilk± bawiły się kosmonautów lec±cych rakiet± kosmiczn± w kosmos. Zapraszamy do galreii.