Wigilia w przedszkolu

30 GRU 2014

Wigilia w przedszkolu
W czwartek 18. grudnia odbyła się w naszym przedszkolu Wigilia. ¦więta Bożego Narodzenia kryj± w sobie niepowtarzaln± magię: rado¶ć i niecierpliwe czekanie na pierwsz± wigilijn± gwiazdkę, dla wielu z nas jest to czas spotkań w rodzinnym gronie i dzielenie się opłatkiem. Także w przedszkolu nastał cudowny czas dla wszystkich. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalaj± dzieciom znajomo¶ć tradycji i zwyczajów ¶wi±tecznych lecz również, co najważniejsze wzmacniaj± bliskie i serdeczne relacje. W galerii zdjęć zobaczyć można wigilie w poszczególnych grupach.