,,Gwiezdny teatr"

24 LIS 2014

,,Gwiezdny teatr"
21. paĽdziernika przyjechał do nas ,,Gwiezdny teatr" ze Słupska. W pokazie interaktywnym uczestniczyły wszystkie dzieci. Podczas zabaw miały okazję poznać układ słoneczny, planety, gwiazdy, odległe galaktyki, konstelacje gwiazd itp. Ponieważ pokaz był dostosowany do możliwo¶ci poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym wszyscy aktywnie brali w nim udział.