Zaproszenie

17 CZE 2014

30 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w przedszkolu odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola.  Rodzice nowych dzieci dowiedz± się  jak najlepiej przygotować dziecko, aby wej¶cie w nowe dla niego ¶rodowisko przedszkolne było dla malucha jak najmniejszym stresem. Wykład dotycz±cy tej kwestii poprowadz± specjali¶ci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie. Na spotkaniu ustalone zostan± terminy spotkań z dziećmi. Serdecznie zapraszamy