Międzynarodowy Dzień Ziemi

25 KWI 2014

Międzynarodowy Dzień Ziemi
Tradycyjnie, jak  co roku wł±czyli¶my się  z dziećmi do akcji sprz±tania w ramach obchodów ¦więta Ziemii, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o ¶rodowisko.  Dzieci wyposażone w worki na ¶mieci i foliowe rękawiczki udały się zbierać papierki, butelki i puszki z okolicznych chodników i trawników. Zebrane ¶mieci i papiery oddali¶my do kontenerów i Nadle¶nictwu, którego przedstawiciele stacjonowali na rynku. W zamian dostali¶my drzewka do posadzenia.  Celem tych działań jest przede wszystkim podniesienie ¶wiadomo¶ci ekologicznej naszych przedszkolaków. Zapraszamy do galerii zdjęć.