Wystawa w muzeum

14 MAR 2014

Wystawa w muzeum
"Króliczki" zostały zaproszone do zamku na wystawę "Masz talent, pokaż co potrafisz". Pani Basia Ł±cka bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o pracach znajduj±cych się na wystawie. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały i ogl±dały obrazy i rzezby. Na koniec spotkania każde dziecko mogło wyrazić swoje odczucia rysuj±c na kartce. Prace zostały wyeksponowane w przedszkolu na tablicy grupy.