Jasełkowe ¶piewanie

14 STY 2014

Jasełkowe ¶piewanie
W pi±tek nasze przedszkole miało zaszczyt go¶cić uczniów ze Specjanego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego, którzy przedstawili Jasełka , ale w formie ¶piewanej. Piękne kolędy przeplatane krótkimi wypowiedziami, wzruszały i zachęcały do ¶piewania. Serdecznie dziękujemy za pamięć o naszych przedszkolakach, odwdzięczyli¶my się wspólnym ¶piewem oraz słodko¶ciami.