Mistrz Judo

3 GRU 2013

Mistrz Judo
Wychowankowie naszego przedszkola często bior± udział w różnego rodzaju zawodach, np.pływackich, plastycznych, sportowych. Filip Lubiński 30-tego listopada zaj±ł I miejsce w Turnieju Judo o Puchar Starosty Bytowskiego w kategorii wagowej 20 kg. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się z osi±gnięć i życzymy dalszych sukcesów sportowych.