Informacja w sprawie obniżenia odpłatności za przedszkole

4 PAŹ 2013

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że w dalszym ciągu czekamy na uprawomocnienie podjętej przez Radę Miejską w Bytowie uchwały, której celem jest obniżenie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Do dnia dzisiejszego uchwała ta nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Nie otrzymaliśmy też oficjalnego pisma z Urzędu Miejskiego w Bytowie w tej sprawie, które byłoby podstawą do obniżenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Podobnie jak Państwo, mamy nadzieję że sprawa ta wyjaśni się jeszcze w bieżącym miesiącu. Z tego też względu dopiero po 15 października 2013 r. otrzymacie Państwo kartki z naliczonymi płatnościami za pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc październik.

Informujemy, że nasze przedszkole zamierza przystąpić do programu zmniejszenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu do poziomu 1 zł za każdą godzinę wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, niezwłocznie po otrzymaniu od Gminy Bytów oficjalnej decyzji w tej sprawie. Spodziewamy się jej najpóźniej do połowy października 2013 r. O wszelkich pojawiających się zmianach i konkretnych ustaleniach w  tej sprawie będziecie Państwo na bieżąco powiadamiani.