"Dzień trochę inny niż wszystkie"- próbna ewakuacja w przedszkolu

3 PA¬ 2013

"Dzień trochę inny niż wszystkie"- próbna ewakuacja w przedszkolu
Dzisiaj w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejetno¶ci wła¶ciwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywajacych w budynku. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno- gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opu¶ciły budynek. Ćwiczenia tego typu s± bardzo potrzebne, gdyż odgrywaj± duż± rolę społeczn±.