Organizacja

Przedszkole Niepubliczne „Miś Puchatek” funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przewidujemy  również 4-tygodniową przerwę w okresie wakacji (lipiec lub sierpień). Pracujemy w godzinach od  6.30 – 16.30 w poniedziałki, od 6.30 – 16.00 w pozostałe dni. Oferujemy opiekę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Niepublicznym „Miś Puchatek”

6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według inwencji dzieci. Zabawy  integrujące grupę.

7.30 - 8.30

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca w małym zespole lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne (dzieci starsze), zabawa  ruchowa (dzieci młodsze).

8.30 - 9.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie, doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków.

9.00 - 11.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą. Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki

10.30

 Drugie śniadanie

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i higieniczne. Obiad.

12.00 – 14.00

Odpoczynek poobiedni (leżakowanie dla grupy trzylatków). Kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne z muzyką. Zabawy dydaktyczne, gry planszowe, ćwiczenia graficzne, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub sali.

14.00 – 14.20


Grupa trzylatków - Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.20 – 14.40

Podwieczorek – grupa trzylatków.
14.00 – 14.30 Pozostałe grupy – przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30 – 16.00 Tworzenie okazji do działań twórczych, zabawy i gry dydaktyczne oraz w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.